Regulamin

Właścicielem Sklepu internetowego jest Brian Tracy International Sp. z o.o. Nazwy producentów, wydawnictw i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych. Jeżeli strony Sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie zgłoś ten fakt do obsługi Sklepu sklep@briantracy.pl lub pisemnie na adres: Brian Tracy International Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 9/5, 01-517, Warszawa. Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustala się co następuje:

§.1 Postanowienia Ogólne

Przepisy Regulaminu dotyczą Użytkowników korzystających z księgarni internetowej z siedzibą w Warszawie pod adresem  Brian Tracy International Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 9/5. Użytkownicy zobowiązują się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, oraz do jego przestrzegania i stosowania. Korzystanie przez Użytkowników z księgarni internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§.2 Definicje

 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na Towary w sklepie internetowym BTI, dostępnej na stronie internetowej https://sklep.briantracy.pl/  BTI oznacza Brian Tracy International Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 01-517, pod adresem ul. Mickiewicza 9/5.

 2. Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących Użytkownika w czasie logowania się do księgarni internetowej BTI;

 3. Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

 4. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BRIAN TRACY INTERNATIONAL;

 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.briantracy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 7. Towar – produkty i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Brian Tracy International a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

§.3 Obowiązki Użytkownika:

Użytkownik  jest zobowiązany do:

 1. Korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w hasło Użytkownika.

 2. Nie podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta BTI lub utraty danych będących w posiadaniu BTI.

 3. Wykorzystywania zakupionych Towarów w sposób dozwolony prawem

 4. Korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, oraz w sposób nie naruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów BTI.

§.4 Wymagania techniczne:

Wymagania techniczne niezbędne do złożenia zamówienia: połączenie z siecią Internet.

§.5 Rejestracja i logowanie:

 1. Przez prawidłowe zalogowanie się do Sklepu, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 2. Zalogowanie się jest możliwe po zarejestrowaniu się przez Użytkownika, oraz dokonaniu aktywacji konta.

 3. Rejestracja polega na wpisaniu adresu e-mail Użytkownika, a także hasła dostępu.

 4. Po przesłaniu danych, na podstawie ust. 3, Użytkownik w ciągu 24 godzin od momentu zarejestrowania się, na podany przez siebie adres email, otrzyma link aktywujący za pomocą, którego powinien dokonać potwierdzenia rejestracji.

 5. Po dokonaniu rejestracji, oraz aktywacji konta logowanie się do sklepu internetowego BTI będzie polegało na wpisywaniu adresu email Użytkownika, oraz hasła.

§.6 Zamówienia:

Użytkownicy po zalogowaniu się do sklepu internetowego BTI mogą składać zamówienia na towary znajdujące się w ofercie sklepu. Zakres dostępnych Towarów może ulec zmianie, w szczególności z powodu rozszerzenia oferty Towarów lub wycofania ze sprzedaży niektórych pozycji.

§.7 Składanie zamówień:

 1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

 • W przypadku zamówień płatnych przelewem z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
 • W przypadku zamówień płatnych drogą elektroniczną – z chwilą autoryzacji transakcji

Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia informując Sklep telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia.

Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu przesyłką kurierską pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

§.8 Zmiana lub anulowanie zamówienia:

Zmiany zamówienia mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w przypadku płatności on-line lub kartą kredytową. Zwrot należności dla Klientów, którzy dokonali płatności przelewem tradycyjnym w oddziale banku, na poczcie lub innym punkcie opłat nastąpi na konto podane przez Klienta drogą mailową wraz z dyspozycją anulacji zamówienia. Nie ma możliwości zmiany bądź anulowania zamówienia dotyczącego e-booka raz pobranego i uruchomionego na nośniku informacji w formie pliku PDF lub przeglądanego online.

§.9 Płatności:

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • przelewem bankowym na konto Sklepu – 31194010763203477600000000.
 • płatność przy odbiorze (zapłata za przesyłkę następuje gotówką w momencie jej dostarczenia  bezpośrednio kurierowi)
 • karta płatnicza: Karta VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, POLCARD, PBK Styl i wiele innych,
 • szybki przelew on-line (płatności obsługuje DotPay): mTransfer (mBank), Przelew24 (BZWBK), Płacę z Nordea (Bank Nordea), Pekao24Przelew (Pekao SA), Płacę z Inteligo (PKO BP Inteligo), MultiTransfer (MultiBank), Płacę z BPH (bank BPH), Płacę z PKO BP (Bank PKO BP), ING Bank Śląski, Płać z iPKO, Przelew z Polbank, Przelew z Millennium, Przelew z Kredyt Bank, Przelew z BGŻ, Przelew z Deutsche Bank, Przelew z Raiffeisen Bank, Przelew z Citibank, Płać z Alior Bankiem.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

§.10 Koszty i terminy wysyłki:

1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas kompletowania zamówienia + przewidywany czas dostawy.

2. Podstawowy czas kompletowania zamówienia trwa 24 godziny od momentu złożenia zamówienia, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

3. Do wartości zamówienia doliczany jest koszt wysyłki: 16 zł brutto przy zamówieniu przedpłaconym, 20 zł brutto przy zamówieniu za pobraniem. Przesyłki realizowane są przez firmę kurierską.

§.11 Realizacja zamówienia:

 1. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia administrator poinformuje o tym Klienta.

 2. Stany magazynowe sklepu internetowego zmieniają się dynamicznie. W związku z tym informujemy, iż może zaistnieć sytuacja, w której zamówiony towar będzie niedostępny w chwili opłacenia bądź realizacji zamówienia. W takim przypadku BTI dokona niezwłocznie zwrotu środków wpłaconych na poczet brakującego towaru.

§.12 Zastrzeżenia:

BTI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zastrzega sobie prawo do przejściowych utrudnień w funkcjonowaniu sklepu internetowego, ze względu na prace konserwacyjne lub prace związane z jego modyfikacją.

§.13 Reklamacje:

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych .

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio, Klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres: Brian Tracy International Sp. z o.o. ul. Głębocka 54e/48 03-287, Warszawa

 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Sklep zwróci pieniądze.

 4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez BTI. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpatrzona, BTI w terminie tym, powiadamia Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 6. BTI powiadomi bezzwłocznie Użytkownika o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji, w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

§.14 Zwrot towarów:

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu towaru na następujących zasadach:

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta (lub przez osobę trzecią wskazaną przez konsumenta, inną niż przewoźnik) w przypadku Towaru na fizycznym nośniku,

 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować BTI o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. BTI może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Użytkownik powinien odesłać lub przekazać rzecz BTI niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował BTI o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 6. Użytkownik zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 7. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi także w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§.14 Warunki korzystania z produktów elektronicznych:

 1. Wszystkie Towary elektroniczne udostępniane w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006,r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane bez wyraźnej zgody BTI jest zabronione.

 2. W przypadku niektórych Towarów zamawianych w Sklepie wymagane jest zainstalowanie stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a dostawcą takiego oprogramowania.

§.15 Dane osobowe:

 1. BTI jest Administratorem Użytkowników danych osobowych.

 2. BTI pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników, którzy jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

 3. BTI zobowiązuje się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających należytą ochronę bazy danych osobowych uzyskanych od Użytkowników.

Otrzymane dane osobowe Użytkowników wykorzysta jedynie w celu realizacji i obsługi zamówień.

§.16 Własność przemysłowa:

Nazwy firm, ich znaki towarowe, logotypy, etc. zamieszczone na stronie należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

§.17 Postanowienia końcowe:

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Brian Tracy International Sp. z o.o.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

 3. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd powszechny wg. właściwości ogólnej.