Wspieramy menadżerów, liderów, sprzedawców i osoby indywidualne, które chcą świadomie kierować swoim życiem, odnaleźć swoją ścieżkę rozwoju i osiągnąć sukces. Uczestnicy naszych programów zwiększają skuteczność swojego działania zawodowego, organizują lepiej swoje życie i wpływają na poprawę efektywności i skuteczność swoich firm. Pomagamy im myśleć strategicznie, odnaleźć cele i zbudować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.

Co nas wyróżnia?

SPOSÓB PRACY 
typowy dla nowoczesnych firm szkoleniowo-konsultacyjnych. Dlaczego jesteśmy wyjątkowo skuteczni? Bo stosujemy nowoczesną i zróżnicowaną metodologię prowadzenia warsztatów. Naszym kluczem do sukcesu jest koncentracja na rozwijaniu poczucia wpływu i zaangażowaniawśród uczestników warsztatów oraz odwoływanie się do ich wiedzy i doświadczeniu. Dzięki temu umożliwiamy rozpoznanie mocnych stron pracownika i wzmocnienie jego potencjału, co w konsekwencji przekłada się na sukces zespołu i organizacji czyli:

 • zwiększenie zysków
 • wyższą produktywność vs zmniejszenie strat
 • poprawę obsługi klienta
 • usprawnienie kluczowych procesów w organizacji
 • traktowanie zmiany jako wyzwania
 • satysfakcja z pracy

Wszystkie seminaria i warsztaty prowadzimy w sposób dynamiczny i interaktywny, zgodny z zasadą: „Jeśli chcesz się czegoś nauczyć – wykonuj to”.

Składają się z następujących części:

 • Demonstracje i mini wykłady prowadzone w sposób interaktywny i motywujący
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe moderowane i stymulowane przez trenera – scenki, pokazy, expose, dramy
 • Pracujemy z wykorzystaniem kamery video i informacji zwrotnych wzmacniających zmiany (praca na poziomie charakterze poznawczym i behawioralnym)

NASZE PROGRAMY
tworzymy w oparciu o zasoby i mocne strony ludzi w organizacji. Dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb organizacji i dbamy o integrację naszych projektów z innymi procesami w firmie.

Programy projektowane są nie tylko po to, aby realizować założenia szkoleniowe, ale także po to, aby rozwinąć wyobraźnię uczestników, pozwolić im odczuwać dumę, inspirować do nowych marzeń i umożliwiać osiąganie celów biznesowych.


WSPÓŁPRACĘ Z NASZYMI KLIENTAMI

budujemy poprzez partnerskie relacje, nastawiając się na wspieranie rozwoju pracowników w organizacji, co przekłada się bezpośrednio na wyniki biznesowe. Przy dłuższych programach rozwojowych rekomendujemy rozpoczęcie cyklu od spotkania Kick-off, podczas którego zostaną określone oczekiwania oraz cele szkolenia.


NASZA PRACA OPIERA SIĘ NA TRZECH FILARACH

 • Business Consulting
 • Personal Development
 • Ready Made Products

Business Consulting - doradztwo i rozwiązania systemowe dla organizacji. Tworzymy programy i rozwiązania dopasowane dla konkretnego klienta, w odniesieniu do jego potrzeb i sytuacji rynkowej (Tailord Made). Wykorzystujemy tu połączenie podejścia biznesowego z procesami o podłożu psychologicznym, stosujemy najnowocześniejsze standaryzowane narzędzia diagnostyczne. Nasze doświadczenie w zarządzaniu kryzysem pozwala nam na elastyczne reagowanie na zastaną w organizacji sytuację. W projektowaniu systemu rozwojowego stosujemy zasadę całościowego podejścia do organizacji. Korzystamy z naszej znajomości rynku firm globalnych oraz ogromnego doświadczenia ekspertów zaproszonych przez nas do współpracy. Daje to szybkie efekty we wdrażanych programach i widoczną poprawę wyników finansowych.

Personal Development – obszar, który może być uzupełnieniem obszaru Tailord Made, ale również stanowi oddzielne źródło rozwoju pracowników, jak i osób indywidualnych pragnących wzbogacić swój warsztat oraz wiedzę o sobie. Wśród nich jest:

 • Szkolenia on-line Briana Tracy
 • Programy rozwojowe audio Briana Tracy i naszych współpracowników
 • Książki autorstwa naszych ekspertów

Ready Made Products to gotowe rozwiązania Top 10 - nasze najlepsze programy, sprawdzone best practice. Wśród nich szczególnie godne polecenia są:Maksimum Osiągnięć, Akademia Sprzedaży, Nowoczesna Psychologia Sprzedaży oraz seminaria Briana Tracy.

Są to gotowe sprawdzone rozwiązania i strategie oparte o wiedzę, badania i doświadczenie.

Uczestnicy osiągają określone cele poprzez:

 • Inspirację - kontakt z osobami aktywnymi zawodowo, autorytetami w obszarze biznesowym.
 • Zadania między sesjami warsztatowymi (np. mailing, coaching on-line, zadania domowe)